Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Brzeszcz przedstawia Raport o stanie Gminy Brzeszcze za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Rada Miejska będzie rozpatrywała Raport o stanie Gminy podczas XLIII sesji w dniu 21 czerwca 2022 roku.

Nad przedstawionym Raportem zostanie przeprowadzona debata, w której mogą zabrać głos mieszkańcy Gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana będzie sesja. Termin sesji zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu na 7 dni przed datą sesji.

Miejsce złożenia zgłoszenia:
Kancelaria Rady Miejskiej
Urząd Gminy w Brzeszczach
ul. Kościelna 4

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Gminy Brzeszcze za 2021 rok został upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brzeszczach oraz na stronie internetowej www.brzeszcze.pl

wzor-zgloszenie-mieszkanca-do-udzialu-w-debacie-docx_11363_3837

wzor-zgloszenie-mieszkanca-do-udzialu-w-debacie-pdf_11363_3836

raport-o-stanie-gminy-2021-pdf_11363_3838

3 KOMENTARZE

  1. Liczba mieszkańców, którzy zabiorą głos przy takim warunku : 0. Wraca stare, władza wie lepiej. Po co słuchać mieszkańców. Ale to już było…

    2
    2

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj