Przed nami piąta edycja Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, na którą już dziś zaprasza Marszałek Województwa Małopolskiego. Wydarzenie odbędzie się 7 listopada w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu będzie “Krajobraz po pandemii: sytuacja osób starszych i nowe wyzwania dla polityki senioralnej”.

Z badań społecznych wynika, iż pandemia przede wszystkim uwypukliła deficyty i braki w zaspakajaniu istniejących już wcześniej potrzeb osób starszych, choć spowodowała także nowe problemy. Przesuwa to ciężar dyskusji z tego, jaka powinna być polityka wobec osób starszych, na to, jak ją skutecznie wdrażać i jakie są bariery w programowaniu i wdrażaniu polityki na poziomie lokalnym i regionalnym.

Bogaty program 5. edycji Kongresu

Kongres będzie składać się z dwóch głównych debat moderowanych przez redaktora Jacka Bańkę oraz wystąpienia z udziałem gościa specjalnego. Pierwsza debata będzie okazją do szukania odpowiedzi na pytania: jak Covid-19 zmienił sytuację zdrowotną i społeczną seniorów, członków ich rodzin i opiekunów nieformalnych? Co zrobić, aby podnieść jakość życia seniorów po epidemii? Wprowadzenie do panelu eksperckiego przedstawi prof. dr. hab. Beata Tobiasz – Adamczyk, socjolog medycyny, od wielu lat związana z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Druga debata dotyczyć będzie tematyki edukacji i uczenia się w starości. Jakie są korzyści uczenia się późnej dorosłości i starości? Edukacja w starości – życzenie czy szansa? Między innymi o tych zagadnieniach będą dyskutować uczestnicy tej drugiej sesji Kongresu. W eksperckiej rozmowie wezmą udział zaproszeni specjaliści, a także samorządowcy, w tym m.in. dr Bogusława Bober-Płonka, neuropsycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej i prof. dr. hab. Zofia Szarota z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Gościem specjalnym Kongresu będzie prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, niekwestionowany autorytet w dziedzinie językoznawstwa i poprawnej polszczyzny, który wygłosi wykład pod tytułem “O językowych formach kontaktu”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w V Małopolskim Kongresie Srebrnej Gospodarki prosimy o rejestrację za pośrednictwem strony internetowej. Jest już dostępny szczegółowy program V Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki. Można go pobrać tutaj.

Podczas Kongresu zaplanowaliśmy pierwszą publiczną odsłonę portalu internetowego www.senioralna.malopolska.pl.

Nowy serwis adresowany jest do małopolskich seniorów. Ma on charakter informacyjno – społecznościowy, a także edukacyjny i międzypokoleniowy. Skorzystać z niego mogą również członkowie rodzin, opiekunowie i kadra pracująca na co dzień z seniorami, aby czerpać wiedzę, jak pomagać osobom starszym. Znajdą się tam również informacje dotyczące regionalnej polityki senioralnej Województwa Małopolskiego.

Geneza i Idea kongresu srebrnej gospodarki

Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki to cykliczne wydarzenie organizowane od 2016 roku   z myślą o pokoleniu tzw. srebrnej generacji (50 plus) oraz najstarszych mieszkańcach Województwa Małopolskiego (seniorzy i nestorzy). W wydarzeniu uczestniczą również przedstawiciele środowisk senioralnych i samorządów lokalnych, które w praktyce realizują politykę wobec osób starszych.

Każda edycja skupia najlepszych specjalistów i ekspertów z wybranych dziedzin, a także licznych przedstawicieli przedstawicieli środowisk senioralnych i samorządów lokalnych, które w praktyce realizują politykę wobec osób starszych.

Podczas odbywających się od 2016 roku konferencji poruszane są najważniejsze dla seniorów tematy, dotyczące zdrowia, profilaktyki, opieki medycznej i społecznej, nowych technologii oraz tzw. srebrnej gospodarki.

Gospodarka sprzyjająca seniorom coraz mocniej przyciąga uwagę nie tylko środowiska biznesu i przedsiębiorców, ale także samorządowców i decydentów odpowiedzialnych za politykę senioralną zwłaszcza na poziomie lokalnym i regionalnym. Powody są oczywiste: do 2060 roku co trzeci mieszkaniec naszego regionu i Europy będzie miał ponad 65 lat.

4 KOMENTARZE

  1. Hello my name is matt d’agati. A host of Job candidates remain cautious obtaining a certified resume writing outfits equals a fitting investment and this is a excellent inquiry, so we should first analyze a small number of of the common outcomes that derived with company presidents that make the choice and employ a steady professional resume miner firm.
    Lets start this forum by referencing that a website for an employment network called Ladders, states that delivering a resume perfected by a resume developing farm pertaining to any acknowledged job posting turbo-charge that wrangler’s possibilities of being hired by 75%. As concluded, mailing a aptly manifested resume to virtually any online job vacancy position increases this applicant’s odds of nabbing an conference by 71percent.

    Write it on the wall, having an excellent resume that is forged by a verified resume writing firm delivers a scalpel -sharp competitive flame to high level employment hunters and also high -level employment questers, so now nearly every for-real professional resume author service also produces strong and effective online profiles as well as superlative resumes. Without a doubt, having securing a resume that is well -written and properly conceived is eternally the most vital nexus of any job hunt, and possessing an equally grounded Social Media presence is really marginally less vital in the scheme of finding employment.Matthew D’Agati

  2. Srebrna gospodarka ??? pamiętacie za PO/PSL/SLD po 4O- tce prywaciarze już nie chcieli ludzi przyjmować do roboty, boś za stary, jednocześnie podnosząc wiek emerytalny do 65. Takie cuda tylko w Kolonii Polska.

    3
    1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.