We wtorek 17 maja na boisku LKS Przecieszyn oraz w sąsiadującym folwarku “Przeciesyn” odbyła się kolejna edycja Gminnej Spartakiady Sportowo-Pożarniczej. Wydarzeniu towarzyszył Piknik Organizacji Pozarządowych, podczas którego stowarzyszenia i kluby działające na terenie Gminy Brzeszcze przedstawiły swoją działalność.

Celem wydarzenia było promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży jak ważny jest sport w kształtowaniu właściwych postaw życiowych wolnych od uzależnień. W Spartakiadzie udział wzięli uczniowie z wszystkich sześciu zespołów szkolno-przedszkolnych z terenu Gminy Brzeszcze. Dodatkowo do wspólnej zabawy i zmagań sportowych zaproszeniu zostali uczniowie z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z Oświęcimia wraz z dyrektor panią Mirosławą Jakimko oraz opiekunami.

Spartakiadę rozpoczęły występy Stowarzyszenia Edukacji Tanecznej i Artystycznej Klub Sportowy “Millenium” oraz przedszkolaków i uczniów ZSP nr 1 w Przecieszynie. Następnie przeprowadzono rozgrywki sportowo – pożarnicze pomiędzy drużynami szkolnymi, przygotowane przez Ochotnicze Straże Pożarne i nauczycieli wychowania fizycznego. Program zawodów obejmował zarówno zadania wymagające od uczestników sprawności, zwinności i celności, jak i widowiskowe, wzbudzające mnóstwo emocji konkurencje pożarnicze, m.in. obsługę węża strażackiego, obsługę gaśnicy z ręczną pompą i trafienie strumieniem wody do celu oraz przelewanie wody do wiaderek na czas.
Impreza była prowadzona przez doświadczonego DJ Adamsa, który w sposób humorystyczny zachęcał do zabawy i wspomagał kibicowanie.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawiała się następująco:

 1. I miejsce- ZSP nr 6 w Jawiszowicach
 2. II miejsce-ZSP nr 5 w Brzeszczach
 3. III miejsce-ZSP nr 2 w Zasolu i ZSP-3 w Skidziniu
 4. IV miejsce-ZSP nr 1 w Przecieszynie
 5. V miejsce- ZSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach
 6. VI miejsce- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu

W organizację wydarzenia włączyły się wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy, koordynowane przez Prezesa Gminnego Zarządu ZOSP RP pana Tadeusza Morończyka.  Swoją obecnością wydarzenie uświetnili zaproszeni goście – Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm Rp Krzysztofa Kozika pani Izabela Miłkowska, Radni Gminy Brzeszcze, Sołtysi i Przewodniczący Samorządów Osiedlowych, Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach Aleksandra Kącki oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Zarycka-Nikiel.

Spartakiadzie towarzyszył gminny Festiwal Organizacji Pozarządowych.
Udział w nim wzięły następujące organizacje: Koło Gospodyń Wiejskich Folklorem Malowane Przecieszynianki z Przecieszyna, Koło Gospodyń Wiejskich Jawiszowice, Koło Pszczelarzy Brzeszcze, Towarzystwo Turystyki Rodzinnej “CYKLISTA”, LKS Jawiszowice, KS Górnik Brzeszcze, Fundacja Przyjaciół im. Brata Alberta, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finansowej Brzeszcze, Stowarzyszenie Trzeźwości i Integracji Społecznej w Brzeszczach.

Każda z organizacji pozarządowych przygotowała stoiska wystawiennicze i przedstawiła swoją działalność uczestnikom Spartakiady. Obok informacji o ofercie sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej NGO, na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich uczestnicy mogli skosztować lokalnych tradycyjnych potraw.

Piknik NGO był także okazją do spotkania i wymiany doświadczeń pełnomocników i koordynatorów ds. organizacji pozarządowych gmin i powiatu oświęcimskiego. Na zaproszenie Sekretarz Gminy Magdaleny Maj, Pełnomocnika Burmistrza Brzeszcz ds. Organizacji Pozarządowych, do Przecieszyna przyjechali goście ze Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Oświęcim.

Gminna Spartakiada Sportowo-Pożarnicza 2022 została zorganizowana dzięki dotacji z budżetu Gminy Brzeszcze udzielonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla OSP Bór.

2 KOMENTARZE

 1. Kto wpadł na tak poroniony pomysł, żeby takie wydarzenie zorganizować w środku tygodnia w porannych godzinach? Festiwal organizacji pozarządowych? A gdzie te organizacje poza tymi którymi zarządzają osoby w wieku emerytalnym? Było wziąć przykład z Oświęcimia, gdzie takie wydarzenia odbywają się w weekendy i wszystkie organizacje mogą się pokazać z jak najlepszej strony. Ale fakt – to są Brzeszcze. Tu wraz z zamknięciem magistratu wszelkie życie kulturalne umiera. Smutne to.

  7
  1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.