Końcem maja oficjalnie rozpoczęto przebudowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Mickiewicza oraz Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolna. Obie inwestycje zakończone zostaną do października. Gmina Brzeszcze pozyskała na ten cel dofinansowanie z ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa i przebudowa urządzeń sportowych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 3 obejmuje:
 • rozbiórkę nawierzchni istniejących terenów sportowych oraz urządzeń,
 • budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
 • budowę boiska do siatkówki i badmintona, bieżni sprinterskiej, skoczni do skoku w dal, siłowni terenowej,
 • budowę opasek chodnikowych i dojść,
 • budowę piłkochwytów i ogrodzeń na terenie boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem furtek wejściowych,
 • wygrodzenie terenu ogólnodostępnego,
 • budowę sieci drenaży (drenaż francuski) pod boiskami sportowymi wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej w terenie sieci kanalizacji,
 • budowę sieci oświetlenia terenu boiska oraz zasilania bramy przesuwnej,
 • wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją,
 • remont – wymianę wodociągu kolidującego z bieżnią,
 • wykonanie rurami ochronnymi zabezpieczeń podziemnej infrastruktury,
 • montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery,
 • wykonanie trawników oraz nasadzenie drzew,
 • dostawę wyposażenia boisk: bramki piłkarskie – 2 szt., kosze do koszykówki – 6 szt., siatki wraz ze słupkami do siatkówki – 2 szt., siatka do badmintona

Całkowity koszt przebudowy terenów przy SP nr 2 wynosi 873 300,00 zł brutto.

2. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budową i przebudową urządzeń sportowych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 zlokalizowanym w Brzeszczach przy ul. Szkolnej 6 obejmuje:

 • rozbiórkę nawierzchni istniejących terenów sportowych oraz urządzeń,
 • budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
 • budowę boiska do siatkówki i badmintona, bieżni sprinterskiej, skoczni do skoku w dal, siłowni terenowej,
 • budowę opasek chodnikowych i dojść,
 • budowę piłkochwytów i ogrodzeń na terenie boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem furtek wejściowych,
 • budowę sieci drenaży (drenaż francuski) pod boiskami sportowymi wraz z odcinkami kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej w terenie sieci kanalizacji,
 • wykonanie odcinka odwodnienia liniowego,
 • budowę sieci oświetlenia terenu boiska oraz zasilania bramy przesuwnej,
 • wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją oraz nasadzenia,
 • wykonanie trawników,
 • remont – wymianę wodociągu kolidującego z boiskiem,
 • wykonanie zabezpieczeń rurami ochronnymi podziemnej infrastruktury,
 • montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery,
 • dostawa wyposażenia boisk: bramki piłkarskie – 2 szt., kosze do koszykówki – 4 szt., siatki wraz ze słupkami do siatkówki – 2 szt., siatka do badmintona,
 • remont posadzek w salach gimnastycznych,
 • budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej.

Całkowity koszt zadania realizowanego na terenach przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz salach gimnastycznych w budynku szkoły wynosi 1.396.050,00 zł

Zadania realizowane są w ramach projektu pn.  „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brzeszcze.”, na realizację którego Gmina Brzeszcze pozyskała 1,9 mln złotych dotacji z  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Program prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.