20 kwietnia 2023 roku opublikowane zostało rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego, które obowiązywało od stycznia 2023 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczeniu chorób zakaźnych zwierząt, w związku ze stwierdzeniem wystąpienia u dzikich ptaków – łabędzi niemych, na terenie Gminy Kęty wysoce zjadliwej grypy ptaków, uznano tereny powiatów oświęcimskiego i wadowickiego za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt.

Zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z 20 kwietnia 2023 roku, na terenie województwa małopolskiego w miejscowości Bielany, powiat oświęcimski od dnia stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), tj. od 18 stycznia 2023 roku do 13 kwietnia 2023 roku; nie stwierdzono żadnego ogniska ww. choroby u ptaków dzikich ani u drobiu.

Ponadto zgodnie z opinią Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz rekomendacjami Głównego Lekarza Weterynarii za okres zagrożenia wystąpienia choroby przyjmuje się termin pomiędzy dniem 1 października a 31 marca następnego roku, zatem sezon występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków zakończył się.

W związku z powyższym Małopolski Lekarz Weterynarii wystąpił z wnioskiem, pismo znak: WIW-ChZ.913.5.2.2023 z 14 kwietnia 2023 r. o uchylenie rozporządzenia Wojewody Małopolskiego nr. poz. rej. 2/23 z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 650).

20 kwietnia 2023 roku opublikowane zostało rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego, które obowiązywało od stycznia 2023 roku.

(źr.fot., Brzeszcze.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj