Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowych, powoływanych do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2023 roku oraz wszelkich innych konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych.

Spośród wszystkich zgłoszonych do prac w komisji zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku oraz wszelkich innych konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • nazwę organizacji,
  • adres organizacji (w tym nr telefonu i e-mail),
  • funkcję pełnioną w organizacji,
  • krótki opis doświadczenia.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny i odbywa się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: promocja@powiat.oswiecim.pl do 16 grudnia 2022 r. z tematem wiadomości „Kandydat – komisje konkursowe 2023”.

(źr.,fot.Powiat.Oswiecim.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj