„PLANETA RODZINA” -wydarzenie społeczne dla mieszkańców gminy Brzeszcze

Celem wydarzenia jest wzmacnianie wartości i więzi rodzinnych,
poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne służące przeciwdziałaniu
uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

10 grudnia 2022 r. /godz. 15.00/ sala widowiskowa OK
wstęp z bezpłatną wejściówką – dostępna w Kasie Kina „Wisła”

W PROGRAMIE:

– „Cybernetyczny sen” – interaktywna etiuda teatralna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w wykonaniu aktorów z „Teatr – ART” z Krakowa,
– podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Planeta Rodzina”,
– interaktywne spotkanie z animatorem,
– poczęstunek dla uczestników wydarzenia (hol dolny OK).

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY BRZESZCZE DO UDZIAŁU W WYDARZENIU!

Organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
Realizator: Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

grafika: <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustrowana-rodzina-opiekujaca-sie-planeta_7945742.htm#page=2&query=rodzina%20planeta&position=2&from_view=search&track=sph“>Obraz autorstwa pikisuperstar</a> na Freepik

———-

REGULAMIN
Rodzinny konkurs plastyczny „PLANETA RODZINA” (dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich)

WARUNKI:
praca płaska w formacie A3, technika dowolna, wykorzystanie różnych materiałów.
Na prace czekamy do 5.12.2022 r.

1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Ośrodek Kultury w Brzeszczach ul. Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze, tel. 32 211 14 90, email: sekretariat@ok.brzeszcze.pl.
Konkurs jest organizowany na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach
w ramach wydarzenia społecznego dla mieszkańców Gminy Brzeszcze pn. „PLANETA RODZINA”, którego celem jest wzmacnianie wartości i więzi rodziny poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i pomocy w rodzinie.
2. CELE KONKURSU:
– rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych artystów;
– kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny;
– promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka;
– zacieśnianie więzi rodzinnych.
3. GRUPA WIEKOWA:
Konkurs odbywać się będzie w czterech kategoriach wiekowych:
1. kat. I – Przedszkole;
2. kat. II – Szkoła Podstawowa, klasy 1-3;
3. kat. III – Szkoła Podstawowa, klasy 4-8;
4. kat. IV – Szkoły średnie.
4. TECHNIKA WYKONANIA PRAC:
– praca może być wykonana techniką dowolną w formacie A3;
– każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;
– zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze materiały i pomysły na wykonanie pracy.
Liczymy na oryginalność i pomysłowość.
5. WYMOGI:
Prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko autora pracy (uczestnika konkursu), adres zamieszkania, numer telefonu, kategorię, wiek oraz pełną nazwę przedszkola lub szkoły.
6. KRYTERIA OCENY:
Jury powołane przez organizatora konkursu przy
ocenie będzie brać pod uwagę:
– estetykę wykonania – pomysłowość;
– oryginalność wykorzystanych materiałów;
– atrakcyjność pod względem walorów plastycznych;
– zachowany format A3 oraz zgodność z tematyką konkursu;
– wkład pracy włożony przez uczestnika konkursu.
7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:
– termin składania prac: do 5.12.2022 r. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. Prace, które spłyną do OK po tym terminie lub
będą dostarczone bez oświadczeń nie będą brane pod uwagę;
– oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora;
– uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu: 10.12.2022 o godz. 15.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach;
– prace należy złożyć w pok. 34, Dział Imprez Programowych w Ośrodku Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1, 32-620 Brzeszcze;
– udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu, również na stronie internetowej oraz funpagu organizatora;
– zwycięzcy 3 pierwszych miejsc oraz 3 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora na czas organizacji wystawy, w terminie od 10 do 28 grudnia br.
Prace można odbierać po wystawie w terminie od 2.01.2023 r. w OK, pok. 40 – Dział Animacji i Promocji do 5.01.2023 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Proszę podać swoje imię tutaj