Półtora miliona ton odpadów z kopalń TAURONA przetworzono w ostatnich trzech latach w pełnowartościowe produkty i wprowadzono na rynek. Zalegające kiedyś na hałdach uboczne produkty wydobycia węgla kamiennego znajdują obecnie zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym z korzyścią dla środowiska. Całkowicie bezodpadowa stała się już kopalnia Spółki w Brzeszczach. Kruszywa z kopalń TAURONA generują zyski z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Tylko w samym 2020 roku w TAURON Wydobycie wyprodukowano 450 tys. ton kruszywa, które znalazło zastosowanie w drogownictwie, niwelacji terenów, budowach pomocniczych kolei, a przede wszystkim w budownictwie hydrotechnicznym do budowy wałów przeciwpowodziowych.

“Chcemy generować jak najwięcej korzyści środowiskowych i ekonomicznych poprzez efektywne przetwarzanie odpadów powydobywczych i realizację zasad gospodarki obiegu zamkniętego” – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

“Nasza kopalnia w Brzeszczach, jako pierwsza w kraju, uzyskała status kopalni bezodpadowej. Dążymy do sytuacji, w której wszystkie nasze trzy zakłady górnicze będą generowały jedynie takie produkty uboczne, które mogą być powtórnie wykorzystywane na rynku budowlanym, z korzyścią dla środowiska naturalnego” – dodaje prezes.

Zagospodarowanie kamienia, który pozostawał po przeróbce surowego węgla, stanowiło duży problemem dla kopalń węgla kamiennego przez wiele lat. Najczęściej składowano go na przykopalnianych hałdach, bądź wywożono na zewnętrzne składowiska, co generowało  niebagatelne koszty.

Obecnie kruszywa powydobywcze stanowią cenny materiał dla budownictwa drogowego, jako jeden z elementów warstw drogi i są substytutem dla kruszyw naturalnych.
Ich stosowanie ma również wymiar ekologiczny w kontekście ochrony zasobów naturalnych.

Bezodpadowe kopalnie

TAURON Wydobycie zmierza do osiągnięcia całkowitej eliminacji wytwarzanych odpadów poprodukcyjnych we wszystkich swoich trzech zakładach górniczych.

Spółka stopniowo eliminuje źródła powstawania odpadów w kopalniach poprzez przetwarzanie ich w nowatorskich instalacjach na użyteczne produkty – w postaci granulatów mułowych, kruszyw oraz mieszanek kruszywowo-spoiwowych.  Ustawa o odpadach daje możliwość uzyskania decyzji o uznaniu odpadu za produkt uboczny pod warunkiem, że jego zastosowanie jest pewne i  spełnia wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi.

Status kopalni bezodpadowej dla Zakładu Górniczy w Brzeszczach oznacza zatem, że oprócz węgla będzie produkował wyłącznie użyteczne rynkowo produkty.

W roku 2020 spółki TAURON Wydobycie wraz z Bioeko Grupa TAURON uzyskały w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów – Krajową Ocenę Techniczną dla kruszywa naturalnego z łupka powęglowego, które może być stosowane w budownictwie komunikacyjnym do dolnych warstw nasypów i uzupełnienia terenu przy budowie dróg. Uzyskanie tego certyfikatu pozwoliło wprowadzić na rynek nowy produkt o nazwie handlowej TAURONIT D.

Certyfikowany budulec

Kruszywa i mieszanki spełniające wymagania obowiązujące dla materiałów stosowanych w budowie dróg, autostrad i budowli hydrotechnicznych uzyskuje się poprzez właściwy dobór proporcji składników oraz stosując odpowiednią technologię. Warunkiem wprowadzenia do obrotu otrzymanych produktów są konieczne atesty, certyfikaty lub Krajowe Oceny Techniczne, potwierdzające deklarowane własności użytkowe, wydawane przez uprawnione ośrodki naukowo badawcze, posiadające specjalne akredytacje.

W Grupie TAURON operatorem zewnętrznym w zakresie sprzedaży wytwarzanych kruszyw oraz zagospodarowania wszystkich odpadów powydobywczych wytwarzanych w zakładach górniczych jest spółka Bioeko Grupa TAURON.

Obecnie kruszywa powydobywcze z zakładów górniczych TAURON Wydobycie wykorzystywane są przykładowo przy rozbudowie drogi krajowej numer 81 oraz przy inwestycjach związanych z przebudową wałów przeciwpowodziowych w okolicach Oświęcimia. W planach jest również wykorzystywanie tych kruszyw przy budowie nowej trasy S-1.

(źr., fot. tauron-wydobycie.pl)

10 KOMENTARZE

  1. Tauron Polska Energia podaje kwartalnie wyniki segmentów całej grupy kapitałowej, w tym wydobycia. Od 2016 roku kwartał w kwartał, rok po roku podają milionowe straty. Za 2018 i 2019 straty były ponad 1 mld zł w każdym wymienionym roku. Skumulowana strata od 2016 to ponad 3,5 mld zł. Gdzieś w lutym/marcu podadzą wyniki za 2020. Nie będzie lepiej…

    13
    4
    • Podali wyniki. Tym razem wynik na działalności operacyjnej (tzw. EBIT) w TWd za rok 2020 to „tylko” 887 mln zł straty. Aby podać wynik netto TWd trzeba by jeszcze uwzględnić wynik na działalności finansowej, a tu będzie też co najmniej kilkadziesiąt milionów w minusie, jako odsetki od ok. 3 mld zadłużenia.
      Ps. Cały rok uprawiano propagandę sukcesu, w tym Tauron ma zaiste duże dokonania. Pisano prawie o wszystkim, tylko nie o finansach. Niektórzy tutaj pisali nawet o zyskach. Cała Grupa Kapitałowa Tauronu miała za 2020 rok 2,5 mld straty!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.