Koordynacja działań przy przyjmowaniu uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy – to dominujący temat spotkania sekretarza stanu w MSWiA Pawła Szefernakera z samorządowcami z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu online uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski oraz wojewoda Łukasz Kmita

Głównym tematem spotkania przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wojewodami i marszałkami była pomoc humanitarna dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Jako samorząd województwa zobowiązaliśmy się do włączenia w akcję pomoc na rzecz ofiar działań wojennych i współpracujemy z tym zakresie z administracją rządową.

Pomoc uciekającym z ogarniętej wojną Ukrainy to nasz obowiązek. Do tej pory udało nam się m.in. udostępnić miejsca noclegowe w obiektach wojewódzkich, zorganizować specjalne pociągi, a także zapewnić bezpłatną pomoc medyczną. Na tym nasze wsparcie się nie kończy. Zapewniam, że każdy uchodźca może liczyć na naszą pomoc

Przypomnijmy, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) to forum, na którym są wypracowywane wspólne stanowiska rządu i samorządu terytorialnego w kluczowych kwestiach. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz przedstawicieli powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Please enter your name here

!

Publikując komentarz, czytelnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu dostępnym w zakładce Polityka Prywatności. Publikując wpis, akceptujesz zapisy regulaminu.